Thứ Tư, tháng 12 21, 2011

Hoa Kỳ 2011

Quốc Việt & Nguyễn Xuân Nghĩa - SBS Úc Châu Ngày 20111221


Tổng kết về Tình hình Hoa Kỳ trong năm 2011 - Phần Một

Ưu trên trong mọi ưu tiên: tranh cử 2012


21st December, 2011By Nguyen Xuan Nghia
Nghe
  • Duration08 Mins 50 Secs
  • Download4 MB
Xếp hạng bài này


Một cái nhìn chung về tình hình Hoa Kỳ trong năm qua, nhận định của nhà bình luận Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/highlight/page/id/196893/t/USA-2011-Yearender-part-1/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét