Thứ Tư, tháng 12 28, 2011

Hoa Kỳ 2011

Quốc Việt & Nguyễn Xuân Nghĩa - SBS Úc Châu Ngày 20111227

Tổng kết về Hoa Kỳ năm 2011, phần 3

 


(morguefile.com)- Kinh tế và cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới
- Hoa Kỳ trở lại Á châu và ảnh hưởng tới các nước Đông Nam Á


  • Duration13 Mins 31 Secs
  • Download6.2 MB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét