Thứ Tư, tháng 12 21, 2011

Hoa Kỳ 2011

Quốc Việt & Nguyễn Xuân Nghĩa - SBS Úc Châu Ngày 20111221


Tổng kết về Tình hình Hoa Kỳ trong năm 2011 - Phần Hai 


Nhìn lại tình hình đối ngoại của Hoa kỳ năm 2011:
-Triển vọng của Iraq sau khi Hoa Kỳ triệt thoái
-Tương lai của Afghanistan và mối quan hệ phức tạp giữa Hoa Kỳ với Pakistan  • Duration13 Mins 48 Secs
  • Download6.3 MB
Xếp hạng bài này

Góp ýhttp://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/highlight/page/id/196917/t/USA-2011-Yearender-part-2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét