Thứ Năm, tháng 11 17, 2011

Việt Nam và Đối tác Xuyên Thái Bình Dương

Quốc Việt & Nguyễn Xuân Nghĩa - SBS Úc châu ngày 20111117


Đứng đâu bây giờ?* Mỹ, Tầu, Úc - và lửng lơ Việt Nam ở giữa.... *


Embed Player
17th November, 2011By Nguyễn Xuân Nghĩa
Nghe
  • Duration22 Mins 36 Secs
  • Download10.3 MB


Khối Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và ảnh hưởng đối với kinh tế và chính trị Việt Nam

Xin theo dõi theo mạch dẫn:

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/highlight/page/id/192849/t/Vietnam-and-the-TPP/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét